Podsumowanie
Data wyjazdu: godz. do uzgodn.
Data powrotu: godz. do uzgodn.
Miejscowość wyjazdu:
Miejscowość docelowa:
Przejazd autokarem:
Odległość w jedną stronę:
Czas podróży w jedną stronę:
Długość trasy na miejscu:brak
Czas dyspozycji pojazdu na miejscu:brak
Ilość km wymagana do podstawienia pojazdu (całość):
Czas wymagany do podstawienia pojazdu (całość):
Obliczona długość trasy:0 km
Środek transportu:mikrobus
Autostrady:klient pokrywa koszty autostrad na trasie
Parkingi:klient pokrywa koszty parkingów
Bagaż:bagaż 20 kg + podręczna torba
Diety kierowców:klient pokrywa koszty noclegów i wyżywienia dla kierowców
Wyliczona cena netto:350.00 zł.
Prawdopodobna trasa przejazdu:
Wyświetl większą mapę